LAMOLTAN® süsteemid

LAMOLTAN® – jäiga vahu süsteemid konkreetsete kasutusvaldkondade tarbeks:

LAMOLTAN® – kohapeal valmistatav vaht (erinevatele seadmetele: säilitusmahutid, kääritamismahutid, kemikaalide ja toidu mahutid, torustikud jne)

PUR/PIR – kohapeal valmistatav vaht

Seadmete installeerimine, kohapeal valmistatav vaht, AGI Q 138:

Polüuretaanist (PUR) kohapeal valmistatav vaht (vahustatud veega/CO2-ga) erinevate seadmete kuuma- ja külmaisolatsiooniks; omadused, tootmine, isolatsioonisüsteemide rakendamine

Süsteemiseeriad: B2-G56

Termoisolatsiooni materjalid tööstuslike ehitustööde ja seadmete tarbeks, testitud vastavalt DIN EN 14319-1:

DIN EN 14319-1: Termoisolatsiooni materjalid tööstuslike ehitustööde ja seadmete tarbeks – polüuretaanvahust (PUR) ja polüisotsüanuraatvahust (PIR) kohapeal valmistatud termoisolatsiooni materjal – 1. osa: Vahusüsteemi kasutuseelne spetsifikatsioon; Saksa versioon EN 14319-1:2013

Süsteemiseeria: B2-G56

Jäikade vahtude vastupidavus tulele:
B2 (DIN 4102-1) või E (DIN EN 13501-1)

Komplektide vastupidavus tulele:
B1 (= leegiaeglusti, DIN 4102-1 testi põhjal) vastavalt üldisele hindamissertifikaadile P-SAC 02/IV-32. Kolmanda osapoole järelvalve; MFPA Leipzig GmbH (Saksamaal Leipzigis asuv ehitustööstuse materjalide uurimise ja testimise instituut)

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
FG 70-50/45… Sõltub süsteemist > 45 Kohapeal valmistatav vaht
FG 68-50/45… Sõltub süsteemist > 45 Kohapeal valmistatav vaht
FG 68-60/55… Sõltub süsteemist > 55 Kohapeal valmistatav vaht
B2-G56-50/45… Sõltub süsteemist > 45 Kohapeal valmistatav vaht, DIN EN 14319-1 ja AGI Q138
B2-G56-60/55… Sõltub süsteemist > 55 Kohapeal valmistatav vaht, DIN EN 14319-1 ja AGI Q138
B2-G56-58/45… Sõltub süsteemist > 45 Kohapeal valmistatav vaht, DIN EN 14319-1 ja AGI Q138

LAMOLTAN® – Pihustatav vaht
Meie 2-komponendilisi pihustatavaid polüuretaanist vahusüsteeme kasutades moodustub ühtlane ilma vahekohtadeta polüuretaanist termoisolatsioon. Ka keerulisema geomeetriaga pinnad saab efektiivselt isoleerida.

PUR pihustatav vaht sobib ka põllumajandussektoris kasutamiseks, näiteks kartulihoidlate ja kariloomade varjualuste isolatsiooniks. Samuti sobib see tööstus- ja eluhoonete keldrilagede isolatsiooniks ning katuste sise- ja välispindade isolatsiooniks.

Meie pihustatava vahu süsteemid: DS 5 ja B2-S7-25-0 vs
DS 5 (pihustatav vaht katustele) ja
B2-S7-25-0 vs (pihustatav vaht siseruumidesse)
on heaks kiidetud Saksa ehitustehnoloogia instituudi poolt ning nende üle teostab välist järelevalvet Münchenis asuv FIW või “Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH)” (ühing, mis teostab järelvalvet jäiga vahu kvaliteedikontrolli üle).

Termoisolatsiooni materjalid ehitustehnilisteks töödeks – termoisolatsiooni materjal, mis on valmistatud pealekandmise kohas pihustatavast polüuretaanvahust(PUR) ja polüisotsüanuraatvahust (PIR) – 1. osa: Vahusüsteemi kasutuseelne spetsifikatsioon; Saksa versioon EN 14315-1:2013

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
DS 5 1:1 50 – 70 Pihustatav vaht katustele
B2-S7-25-0 vs 1:1 38 – 48 Pihustatav vaht siseruumidesse

LAMOLTAN® – jäik vaht mahutite isolatsiooniks (soojusvahetid, soojenduskambrid, laboriseadmed jne)

Testitud vastavalt DIN EN 14308:

DIN EN 14308: Termoisolatsiooni materjalid tööstuslike ehitustööde ja seadmete tarbeks – jäigast polüuretaanvahust (PUR) ja polüisotsüanuraatvahust (PIR) tehases valmistatud tooted – spetsifikatsioon; Saksa versioon EN 14308:2009+A1:2013

Isolatsioon vastab Euroklass E-le (DIN EN 13501-1) või ehitusmaterjalide klassile B2 (DIN 4102-1)

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
B2-G55… Nõudmisel umbes 50 – 70
B2-G66… Nõudmisel umbes 50 – 70

LAMOLTAN® Tuletõkkekate

Tuletõkkekate – kasutamiseks kõigis olukordades, kus on vajalik suurem leegikindlus. Meie tuletõkkekatteid saab kasutada pihustatavast vahust leeki aeglustava isolatsiooni valmistamiseks.

A-tüüpi tuletõkkekate
on dispersioonil põhinev kaitsev kate, mis sisaldab halogeenivabasid leeke aeglustavaid toimeaineid.
A-tüüpi tuletõkkekatte puhul kantakse jäiga polüuretaanvahu pinnale tumehall kate. Selle kattega vastab LAMOLTAN® B2-S7-25-0 vs tootega valmistatud pihustatavast vahust isolatsioon standardi EN 13501-1 (B s3 d0) leegiaeglustusnõuetele.

Seda kinnitab MFPA Leipzigi poolt 5. mail 2015 välja antud klassifitseerimisraport KB 3.1/15-081-2.

Kombineerituna B-tüüpi tuletõkkekattega võib tuletõkkekihi peale kanda heleda värvikihi. Ka sel juhul on olemas MFPA Leipzigi poolt kinnitatud leeke aeglustavad omadused.

(KB 3.1/15-411-3, 09. märts 2016, klassifikatsioon C s2 d0)

Lisateabe saamiseks võtke palun meiega ühendust.


LAMOLTAN® – jäik vaht isoleerivate torukoorikute valmistamiseks (torustiku isolatsioon, jaotuskilbid jne)

Testitud vastavalt DIN EN 14308:
DIN EN 14308: Termoisolatsiooni materjalid tööstuslike ehitustööde ja seadmete tarbeks – jäigast polüuretaanvahust (PUR) ja polüisotsüanuraatvahust (PIR) tehases valmistatud tooted – spetsifikatsioon; Saksa versioon EN 14308:2009+A1:2013

Isolatsioon vastab Euroklass E-le (DIN EN 13501-1) või ehitusmaterjalide klassile B2 (DIN 4102-1)

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
B2-G55… Nõudmisel umbes 50-70 Töötemperatuur -30 kuni +130 °C

LAMOLTAN® – jäik vaht
ümbriste, katusestruktuuride, sanitaarmoodulite, ventilatsioonitehnika osade tootmiseks, mootorsõidukitööstuses kasutamiseks jne.

Väljavõte meie pikaajalistest usaldusväärsetest süsteemiseeriatest:

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
NDI 400… Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist
NDI 401… Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist
NDI 403… Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist
NDI 407… Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist

LAMOLTAN® – jäik vaht päästepaatide / paadikerede / merepäästevahendite tootmiseks

Lloyd’si registri poolt sertifitseeritud süsteem on mõeldud kasutamiseks päästepaatide ja päästevestide ujuvvahendites.

Süsteem vastab järgmistele nõuetele: IMO Res. MSC.81(70) , 1. osa, mida on parandatud Res. MSC.226(82) ja Res. MSC.323(89).

Süsteem on ära märgitud ka USA rannavalve poolt:

US coast guard document

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
LAMOLTAN® NG 55-40-5… Sõltub süsteemist umbes 40 Lloyd’si registri tüübikinnitus SAS S120022

LAMOLTAN® – jäik vaht sandwich-tüüpi kergpaneelide tootmiseks (sektsioonuksed, katuse ja seina elemendid, konteinerite ehitus jne)

Väljavõte meie pikaajalistest usaldusväärsetest süsteemiseeriatest:

Süsteemiseeria MV Tooraine tihedus Kg/m³ Kommentaarid
LAMOLTAN® NG 55… Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist Suurepärase voolavusega CO2 – süsteem
LAMOLTAN® B2 G55… Sõltub süsteemist Sõltub süsteemist Ehitusmaterjalide klass B2

LAMOLTAN®-Süsteemid

LAMOLTAN® on kaitstud kaubamärk, mis viitab LACKFA Isolierstoff GmbH & Co. KG. polüuretaani süsteemidele.

Pidev kvaliteedikontroll tagab toodete silmapaistvad vahustumisomadused.

Meil on DIN EN ISO 9001 sertifikaat.

LACKFA Isolierstoff GmbH & Co. KG pakub laia valikut polüuretaansüsteeme, millel on erakordselt mitmekesised kasutusvõimalused. Näiteks saab neid kasutada erinevate omadustega jäiga vahu valmistamiseks, mis vastab paljudele erinevatele tehnilistele nõudmistele.

Die LAMOLTAN® jäigast polüuretaanvahust materjale iseloomustab nende madala puistetiheduse tõttu kõrge mehaaniline tugevus ja suurepärased isolatsiooniomadused.

Tulemus: vajadustele kohandatavad rentaablid lahendused igasuguste kasutusvaldkondade jaoks.