LAMOLTAN® – systemy

LAMOLTAN® – pianka wypełniająca (instalacje techniczne: zbiorniki magazynowe, fermentatory, rurociągi itp.)

Pianka wypełniająca PUR/PIR (in-situ foam)

Izolacja instalacji technicznych, pianka wypełniająca zgodna z AGI Q 138:

Poliuretanowa (PUR) pianka wypełniająca do izolacji termicznej (ciepło i zimno) w instalacjach termicznych; właściwości, produkcja, wykonanie systemów izolacyjnych

Serie systemów: B2 G56

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych zgodne z normą DIN EN 14319-1:

DIN EN 14319-1: Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wytwarzana na miejscu izolacja cieplna z pianki poliuretanowej (PUR) i poliizocyjanurowej (PIR) – Część 1: Specyfikacja systemu pianek dozowanych przed zainstalowaniem.

Reakcja na ogień pianek sztywnych:
B2 (DIN 4102-1) wzgl. E (DIN EN 13501-1)

Reakcja na ogień podzespołów:
B1 (= trudnopalne według normy DIN 4102-1) zgodnie ogólnym atestem nadzoru budowlanego P-SAC 02/IV-32
Zewnętrzne monitorowanie przez MFPA Leipzig GmbH (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH)

 

LAMOLTAN® – pianka natryskowa
Nasze 2-komponentowe systemy natryskowe pianki poliuretanowej zapewniają bezspoinowe nakładanie poliuretanowej izolacji cieplnej. W ten sposób można skutecznie izolować nawet najbardziej skomplikowane geometrie powierzchni.

Piankę natryskową PUR można stosować na przykład do izolowania przechowalni ziemniaków lub obór dla bydła w rolnictwie. W budownictwie przemysłowym i mieszkalnym można z kolei izolować stropy piwnic od wewnątrz, a także obszar dachu na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasze systemy pianek natryskowych oferujemy w gęstościach od 35 kg/m³ do 500 kg/m³.

Systemy do zastosowań w przemyśle budowlanym mają certyfikat CE / zgodność z normą EN14315-1.

Do naszego systemu dachowej pianki natryskowej DS5 posiadamy ogólne dopuszczenie typu wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wytwarzana na miejscu izolacja cieplna z pianki poliuretanowej (PUR) i poliizocyjanurowej (PIR) – Część 1: Specyfikacja systemu pianek dozowanych przed zainstalowaniem.

LAMOLTAN® - Spritzschaum

LAMOLTAN® - pianka natryskowa

LAMOLTAN® – pianka sztywna do izolacji budynków (zasobniki ciepłej wody, szafki grzewcze, sprzęt laboratoryjny itp.)

Zgodność z normą DIN EN 14308:

DIN EN 14308: Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych– Fabrycznie wytwarzane produkty z pianki poliuretanowej (PUR) i poliizocyjanurowej (PIR) – Specyfikacja.

Izolacja odpowiada euroklasie E (DIN EN 13501-1), wzgl. klasie materiałów budowlanych B2 (DIN 4102-1)

LAMOLTAN® - Hartschaum

LAMOLTAN® - pianka sztywna

LAMOLTAN® pianka ognioochronna

Pianka ognioochronna – wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona ochrona przed płomieniem. Nasza pianki ognioochronne ma doskonałe właściwości izolacyjne.

Pianka ognioochronna typ A
jest trudnopalną powłoką ochronną na bazie dyspersji z bezhalogenowymi środkami zmniejszającymi palność.
Pianka ognioochronna typ A tworzy na powierzchni sztywnej pianki poliuretanowej ciemnoszarą powłokę. Dzięki tej ochronie pianka natryskowa z LAMOLTAN® B2-S7-25-0 vspv spełnia wymogi trudnozapalności zgodnie z normą EN 13501-1 (B-s2, d0).
Potwierdzeniem tego jest raport klasyfikacyjny KB 3.1/20-233-2 wydany przez MFPA Leipzig.

W połączeniu z pianką ognioochronną typ B przeciwpożarowa warstwa ochronna może zawierać jasną powłokę. Także w tym przypadku trudnozapalność została potwierdzona przez MFPA Leipzig. (KB 3.1/15-411-3, klasyfikacja C s2 d0)

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt.

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film

LAMOLTAN® – pianka sztywna do wytwarzania półskorup izolacyjnych (półskorupy izolacyjne, izolacje rur, skrzynie rozdzielcze itp.)

Zgodność z normą DIN EN 14308:
DIN EN 14308: Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych– Fabrycznie wytwarzane produkty z pianki poliuretanowej (PUR) i poliizocyjanurowej (PIR) – Specyfikacja.

Izolacja odpowiada euroklasie E (DIN EN 13501-1), wzgl. klasie materiałów budowlanych B2 (DIN 4102-1)

Temp. użytkowa -30 do +130°C

LACKFA - Isolierhalbschalen

LAMOLTAN® – pianka sztywna do wytwarzania
obudów, zabudów dachowych, modułów sanitarnych, formatek do techniki wentylacyjnej, przemysłu samochodowego itp.

Wszystkie nasze zintegrowane pianki sztywne są przeważnie hydrodynamiczne, jednakże z powodzeniem mogą być również używane z wszystkimi dopuszczonymi materiałami pędnymi.

LAMOLTAN® - pianka sztywna do wytwarzania

LAMOLTAN® – pianka sztywna do wytwarzania
łodzi ratunkowych / kadłubów łodzi / morskiego sprzętu ratunkowego

System posiada certyfikat wydany przez Lloyd’s Register do użytku jako urządzenie wypornościowe w łodziach ratunkowych i kamizelkach ratunkowych.

System spełnia wymagania normy IMO Res. MSC.81(70), część 1 w brzmieniu zmienionym przez Res. MSC.226(82) i Res. MSC.323(89).

System został sklasyfikowany przez US Coast Guard.

Łodzie ratunkowe

LAMOLTAN® – pianka sztywna do wytwarzania paneli sandwiczowych (bramy segmentowe, elementy dachowe i ścienne, budowa kontenerów itp.)

Wszystkie właściwe systemy są przeważnie hydrodynamiczne, jednakże z powodzeniem mogą być również używane z wszystkimi dopuszczonymi materiałami pędnymi.

LACKFA - Panele sandwiczowe