Tietosuojaseloste

1. Tietosuoja pähkinänkuoressa

Yleisiä ohjeita

Seuraavat ohjeet sisältävät lyhyen katsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu vieraillessasi verkkosivustollamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista sinut voi tunnistaa henkilönä. Kattavat tiedot tietosuojasta löydät tähän tekstiin sisältyvästä tietosuojaselosteestamme.

Tietojen kerääminen verkkosivustollamme

Kuka vastaa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Verkkosivuston tietojen käsittelystä vastaa verkkosivuston omistaja. Yhteystiedot löydät verkkosivuston julkaisutiedoista.

Miten keräämme tietojasi?

Tietojasi kerätään mm. silloin, kun ilmoitat ne meille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttämistä.

Myös IT-järjestelmämme kerää tietoja automaattisesti vieraillessasi verkkosivustollamme. Tämä koskee ennen kaikkea teknisiä tietoja (esim. internetselainta, käyttöjärjestelmää ja sivulla käynnin kellonaikaa). Tiedot kerätään automaattisesti heti kun vierailet verkkosivustollamme.

Mihin käytämme tietojasi?

Osaa keräämistämme tiedoista käytetään varmistamaan verkkosivuston virheetön toiminta. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjän käyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisua tai poistamista. Jos sinulla on kysyttävää tästä tai muita tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Määrätyin ehdoin sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä koskevat yksityiskohdat löydät tietosuojaselosteen kohdasta ”Oikeus käsittelyn rajoittamiseen”.

2. Ulkoinen hostingpalvelu

Verkkosivustoamme isännöi ulkoinen palveluntarjoaja (hostingpalvelu). Verkkosivustollamme kerättävät henkilötiedot tallennetaan hostingpalvelun palvelimille. Tällaiset tiedot voivat olla mm. IP-osoitteita, yhteydenottopyyntöjä, meta- ja viestintätietoja, sopimustietoja, yhteystietoja, nimiä, verkkosivustolla vierailuja ja muita verkkosivuston avulla luotuja tietoja.

Hostingpalvelun käytön tarkoituksena on mahdollisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa solmittujen sopimusten täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta b alakohta) sekä verkkotarjontamme turvallisuuden, nopeuden ja tehokkuuden takaaminen ammattimaisen palveluntarjoajan avulla (GDPR:n 6 artikla 1 kohta f alakohta).

Hostingpalvelumme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen sen velvollisuuksien täyttämiseksi ja vain antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Toimeksiannon käsittelyä koskevan sopimuksen solmiminen

Jotta tietoja käsitellään tietosuojavaatimukset huomioon ottaen, olemme solmineet toimeksiannon käsittelyä koskevan sopimuksen hostingpalvelumme kanssa.

3. Yleisiä ohjeita ja ilmoitettavat tiedot

Tietosuoja

Henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Verkkosivustoa käyttäessäsi sinusta kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytetään. Lisäksi siinä selitetään, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Haluamme muistuttaa, että internetin kautta tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) saattaa olla turva-aukkoja. Tietojen aukoton suojaus kolmansien osapuolien pääsyltä tietoihin ei ole mahdollista.

Rekisterinpitäjä

Verkkosivuston tietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä:

LACKFA Isolierstoff GmbH & Co.KG
Industriestrasse 2
D-25462 Rellingen

Puhelin: +49 4101 391 60
Sähköposti: info@lackfa.com

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimen, sähköpostiosoitteiden tms.) käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista.

Tietojenkäsittelyn suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelyn vaiheet ovat mahdollisia ainoastaan, jos annat niihin nimenomaisen suostumuksesi. Voit milloin tahansa peruuttaa jo antamasi suostumuksen. Siihen riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

Tietojenkeruun vastustamisoikeus erityistapauksissa sekä suoramainonnan vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)

KUN TIETOJA KÄSITELLÄÄN GDPR:N 6 ARTIKLAN 1 KOHDAN E TAI F ALAKOHDAN PERUSTEELLA, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA HENKILÖKOHTAISEEN ERITYISEEN TILANTEESEESI LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA VASTUSTAA KÄSITTELYÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYN PERUSTEENA OLEVA KULLOINENKIN OIKEUSPERUSTE ON MAINITTU TIETOSUOJASELOSTEESSA. JOS VASTUSTAT TIETOJESI KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYYN ON OLEMASSA HUOMATTAVAN TÄRKEÄ JA PERUSTELTU SYY, JOKA SYRJÄYTTÄÄ OMAT ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI TAI JOS SE ON TARPEEN OIKEUSVAATEEN LAATIMISEKSI, ESITTÄMISEKSI TAI PUOLUSTAMISEKSI (VASTUSTAMISOIKEUS GDPR:N 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAAN).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN MUKAAN LUKIEN PROFILOINTIA SILLOIN KUN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, NIITÄ EI SAA ENÄÄ KÄSITELLÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN (VASTUSTAMISOIKEUS GDPR:n 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAAN).

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että käsittelyssä on toimittu vastoin yleistä tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Valitusoikeus ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi pohjalta tai sopimuksen täyttämiseksi, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää ne kolmannelle osapuolelle. Jos vaadit tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen lähetyksen suojaamiseksi. Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi sivuston käyttäjän lähettämät tilaukset ja kyselyt. Suojatun yhteyden tunnistaa selaimen osoitekentässä olevasta tekstistä, joka muuttuu muodosta ”http://” muotoon ”https://”, ja selaimen osoitekentässä näkyvästä lukkosymbolista.

Kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä, ulkopuoliset tahot eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

Pääsy tietoihin, tietojen poistaminen ja oikaiseminen

Sinulla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus milloin tahansa saada maksutta tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta, sekä tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen. Tätä varten ja jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoista, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä varten voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme pääsääntöisesti aikaa tämän varmistamiseen. Varmistamisen ajaksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/tapahtuu lainvastaisesti, voit vaatia henkilötietojen poistamisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen poistamisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
  • Jos olet käyttänyt GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaista vastustamisoikeutta, on punnittava, syrjäyttävätkö etusi meidän etumme. Niin kauan kuin ei ole vielä varmistettu kumman edut ovat painavammat, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

4. Tietojen kerääminen verkkosivustollamme

Evästeet

Internetsivuillamme käytetään niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita tietokonettasi. Ne tallennetaan laitteellesi tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntokohtaiset evästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntokohtaiset evästeet poistetaan automaattisesti vierailusi jälkeen. Pysyvät evästeet jäävät tallennetuiksi laitteellesi, kunnes poistat ne itse tai selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Vieraillessasi sivustollamme laitteellesi voidaan tallentaa myös muiden yritysten evästeitä (kolmannen osapuolen evästeet). Ne mahdollistavat tämän yrityksen tiettyjen palveluiden käytön (esim. maksupalveluiden käyttöön tarvittavat evästeet).

Evästeillä on eri tehtäviä. Monet evästeistä ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät ole mahdollisia ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään kävijöiden käyttäytymisen analysointiin tai mainontaan.

Evästeet, joita tarvitaan sähköiseen viestintään tai tiettyjen toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) tarjoamiseen, tallennetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Evästeiden tallentaminen palveluiden teknisesti virheetöntä ja optimoitua tarjontaa varten on verkkosivuston omistajan oikeutettu etu. Jos vastaava suostumus on saatu (esim. suostumus evästeiden tallennukseen), tietoja käsitellään yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit määrittää selaimesi asetukset siten, että saat tiedon evästeiden sijoittamisesta ja voit sallia ne vain yksittäistapauksissa. Voit myös määrittää, ettei evästeitä hyväksytä tietyissä tapauksissa tai lainkaan. Lisäksi voit aktivoida toiminnon, joka poistaa evästeet automaattisesti aina, kun suljet selaimen. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminta voi olla rajoittunutta.

Jos käytetään muiden yritysten evästeitä tai analysointiin tarkoitettuja evästeitä, ilmoitamme asiasta erikseen tässä tietosuojaselosteessa ja pyydämme tarvittaessa suostumuksesi.

Palvelimen lokitiedostot

Sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti. Tällaisia tietoja ovat:

  • selaintyyppi ja versio
  • käyttäjän käyttöjärjestelmä
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
  • hakuun käytetyn tietokoneen isäntänimi
  • palvelinkyselyn kellonaika
  • IP-osoite.

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Tiedot kerätään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston teknisesti virheetön ja optimoitu toteutus on verkkosivuston omistajan oikeutettu etu. Tähän tarvitaan palvelimen lokitiedostoja.

Yhteydenottolomake

Jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme lomakkeessa antamasi tiedot mukaan lukien yhteystietosi yhteydenottosi käsittelyä sekä mahdollisia muita kysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Tietoja käsitellään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos yhteydenottosi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai sitä tarvitaan sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa tietojen käsittelyn perustana on oikeutetun etumme toteuttaminen käsittelemällä meille suunnatut yhteydenotot tehokkaasti (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai antamasi suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä tallennettuina, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tallentamiselle tai tietojen tallennuksen tarkoitusta ei enää ole (esim. yhteydenottosi on käsitelty). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin määräyksiin, erityisesti säilytysaikoihin.

Yhteydenotot sähköpostilla, puhelimitse tai telefaksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai telefaksilla, tallennamme yhteydenottosi ja kaikki siihen sisältyvät henkilötiedot (nimi, yhteydenoton syy) ja käsittelemme tietoja yhteydenottosi käsittelyä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Tietoja käsitellään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos yhteydenottosi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai sitä tarvitaan sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa tietojen käsittelyn perustana on antamasi suostumus (GDPR:n 6 artikla 1 kohta a alakohta) ja/tai oikeutettujen etujemme toteuttaminen (GDPR:n 6 artikla 1 kohta f alakohta) käsittelemällä meille suunnatut yhteydenotot tehokkaasti.

Yhteydenottolomakkeella meille välittämäsi tiedot säilyvät meillä tallennettuina, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tallentamiselle tai tietojen tallennuksen tarkoitusta ei enää ole (esim. yhteydenottosi on käsitelty). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin määräyksiin, erityisesti laissa määrättyihin säilytysaikoihin.

5. Liitännäiset ja työkalut

YouTube ja laajennettu tietosuoja

Tällä verkkosivustolla käytetään YouTube-videoita. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTuben palveluja laajennetun tietosuojan tilassa. Se merkitsee YouTuben mukaan sitä, että YouTube ei tallenna mitään tietoja verkkosivustolla kävijöistä, ennen kuin he katsovat videon. Laajennetun tietosuojan tila ei kuitenkaan välttämättä estä tietojen välittämistä YouTuben kumppaniyrityksille. Riippumatta siitä, katsotko videon, YouTube muodostaa yhteyden Google DoubleClick -verkkoon.

Heti kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tällöin YouTube-palvelimet saavat tiedon siitä, millä sivuillamme olet vieraillut. Kun olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTube voi yhdistää verkkokäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää sen kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube voi videon käynnistämisen jälkeen tallentaa erilaisia evästeitä laitteellesi. Näiden evästeiden avulla YouTube saa tietoja verkkosivustolla vierailijoista. Tietoja käytetään mm. videotilastojen laatimiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Evästeet jäävät laitteellesi, kunnes poistat ne.

YouTube-videon käynnistäminen aiheuttaa mahdollisesti muita tietojenkäsittelytoimintoja, joihin meillä ei ole vaikutusta.

YouTuben käytön tarkoituksena on verkkotarjontamme kiinnostavuuden lisääminen, mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme. Jos vastaava suostumus on saatu (esim. suostumus evästeiden tallennukseen), tietoja käsitellään yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojakäytännöstä on sen tietosuojaselosteessa osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

OpenStreetMap

Käytämme OpenStreetMap-karttapalvelua (OSM). Palveluntarjoaja on Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Yhdistynyt kuningaskunta.

Kun vierailet sivustolla, johon on liitetty OpenStreetMap, mm. IP-osoitteesi ja muita verkkosivustolla käyttäytymiseesi liittyviä tietoja siirretään OSMF:lle. Sitä varten OpenStreetMap voi tallentaa selaimellesi evästeitä. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Voit määrittää selaimesi asetuksissa evästeiden eston. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet siinä tapauksessa ehkä voi käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja niiden koko laajuudessa.

Lisäksi sijaintisi voidaan paikantaa, jos olet sallinut sen esim. puhelimesi laiteasetuksissa. Sivuston tarjoajalla ei ole vaikutusta tietojen siirtoon. Lisätietoja saat OpenStreetMap-karttapalvelun tietosuojaselosteesta seuraavan linkin kautta:
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap-karttapalvelua käytetään verkkotarjontamme kiinnostavuuden lisäämiseksi ja verkkosivustolla mainitsemiemme kohteiden löytämisen helpottamiseksi, mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme. Jos vastaava suostumus on saatu (esim. suostumus evästeiden tallennukseen), tietoja käsitellään yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

6. Omat palvelut

Hakemustietojen käsittely

Voit hakea meille töihin lähettämällä hakemuksen (esim. sähköpostitse, postitse tai verkossa olevalla hakukaavakkeella). Alla on lisätietoja hakuprosessissa kerättyjen henkilötietojen laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Vakuutamme, että tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään voimassa olevan tietosuojalain ja kaikkien muiden lakisääteisten määräysten mukaisesti ja että tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tietojen keräämisen laajuus ja tarkoitus

Kun lähetät meille hakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietojasi (esim. yhteystietoja, hakemusasiakirjoja ja haastatteluihin liittyviä muistiinpanoja) vain siinä määrin kuin on tarpeen mahdollisen työsuhteen toteuttamista varten. Oikeusperusteena on Saksan uuden BDSG-lain (Bundesdatenschutzgesetz) 26 pykälä (työsuhteen aloittaminen), GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (yleinen sopimuksen täytäntöönpano) ja – jos olet antanut suostumuksesi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Henkilötietosi välitetään yrityksessämme vain niille henkilöille, jotka osallistuvat hakemuksesi käsittelyyn.

Jos hakemuksesi hyväksytään, antamasi tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyjärjestelmäämme työsuhteen toteuttamiseksi uuden BDSG-lain (Bundesdatenschutzgesetz) 26 pykälän ja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

Tietojen säilytysaika

Jos emme voi tehdä sinulle työtarjousta, hylkäät työtarjouksemme tai peruutat hakemuksesi, pidätämme oikeuden säilyttää antamiasi tietoja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) enintään kuuden (6) kuukauden ajan hakumenettelyn päättymisen jälkeen (hakemuksen hylkääminen tai peruuttaminen). Sen jälkeen tiedot poistetaan ja fyysiset hakemusasiakirjat hävitetään. Säilytyksen tarkoituksena on erityisesti asiakirjojen käyttö todisteena mahdollisessa oikeusriidassa. Jos käy ilmi, että tietojen säilyttäminen on tarpeen myös kuuden (6) kuukauden säilytysajan umpeuduttua (esim. uhkaavan tai vireillä olevan oikeusriidan perusteella), tiedot poistetaan vasta sitten, kun syytä tietojen säilyttämiseen ei enää ole.

Pidempi säilytysaika on mahdollinen myös siinä tapauksessa, että olet antanut vastaavan suostumuksen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai kun poistaminen ei ole mahdollista lainmukaisen säilytysvelvollisuuden vuoksi.

Hakijapooliin ottaminen

Jos emme tee sinulle työtarjousta, on mahdollista ottaa sinut mukaan hakijapooliimme. Siinä tapauksessa kaikki hakemuksen asiakirjat ja tiedot siirretään hakijapooliin, jotta sinuun voidaan ottaa yhteyttä, jos sopiva työpaikka avautuu.

Sinut otetaan hakijapooliin ainoastaan nimenomaisen suostumuksesi perusteella (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista eikä sillä ole vaikutusta käynnissä olevaan hakumenettelyyn. Hakija voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Siinä tapauksessa hakijapooliin kerätyt tiedot poistetaan lopullisesti, jos lainmukaista säilytysvelvollisuutta ei ole.

Hakijapooliin kerätyt tiedot poistetaan lopullisesti viimeistään kahden vuoden kuluttua suostumuksen myöntämisestä.