PHONKILLER® – materiały dźwiękoizolacyjne

PHONKILLER®

PHONKILLER® to seria LACKFA materiałów dźwiękoizolacyjnych do tłumienia metalicznych powierzchni.

Obróbka jest łatwa. Po naniesieniu metodą natryskową (bezpowietrznego) lub ręcznego wypełnienia powstaje bezszwowa warstwa, która mocno wiąże się z podłożem. W zależności od sytuacji zastosowania dostępne specjalne produkty.

Tłumienie za pomocą LACKFA materiałów dźwiękoizolacyjnych to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie redukcji hałasu.

PHONKILLER® materiały dźwiękoizolacyjne do tłumienia drgań:

  • bez rozpuszczalników
  • łatwa obróbka
  • nakładanie bez spoin
  • odporność na warunki klimatyczne
  • wysokiej skuteczności dźwiękoizolacyjność

Szczegółowe informacje na temat PHONKILLER® materiałów dźwiękoizolacyjnych znajdziesz tutaj: