LAMOLTAN® – żywice odlewnicze

Nasze LAMOLTAN żywice odlewnicze wykorzystywane są w różnych masach zalewowych, np. do elementów elektronicznych.

LACKFA – Żywica odlewnicza PU 2505W

Na bazie elastycznego poliuretanu

Charakterystyka:
LACKFA – poliuretanowa żywica odlewnicza PU 2505 W1-F to bezrozpuszczalnikowy, tiksotropowy 2-komponentowy system na bazie poliuretanu. Po zmieszaniu z komponentem B mieszanina reakcyjna utwardza się w temperaturze pokojowej, tworząc jednorodną, pozbawioną pęcherzyków i elastyczną żywicę odlewniczą.

Zastosowanie:
Żywica odlewnicza PU 2505 W służy do wypełniania małych ubytków. Wykazuje dobrą przyczepność do większości tworzyw sztucznych i metali.

LACKFA – Żywica odlewnicza PU 2510-H

Na bazie sztywnego poliuretanu

Charakterystyka:
LACKFA – poliuretanowa żywica odlewnicza PU 2510-H to bezrozpuszczalnikowy, 2-komponentowy produkt na bazie poliuretanu. Nie zawiera żadnych wypełniaczy ściernych. Po zmieszaniu z komponentem B1 masa żywiczna w temperaturze pokojowej i bez konieczności zapewnienia podciśnienia twardnieje do średnio twardego odlewu o bezporowej powierzchni. Niska lepkość i niewielki przyrost ciepła podczas utwardzania pozwalają również na wytwarzanie większych odlewów.

Przykłady zastosowań:
Zalewanie kondensatorów, małe transformatory, transformatory samonośne, elementy łącznikowe, przemienniki i czujniki elektromagnetyczne.