Nasze zaplecze techniczne

Korzystamy z naszego własnego laboratorium do opracowywania własnych systemów poliuretanowych. Oprócz testów chemicznych możemy wykonywać wszelkie niezbędne testy fizyczne pian, np. przewodność cieplną, reakcję na ogień, wytrzymałość na ściskanie/rozciąganie, wytrzymałość kształtu na obciążenie i ciepło itp.

W naszym ośrodku technicznym, przy użyciu różnych maszyn wysokociśnieniowych, badamy systemy pod kątem ich możliwych zastosowań.

Mamy możliwości opracowywania odpowiednich systemów wspólnie z naszymi klientami, a następnie wdrażać w życie prototypowe rozwiązania. W porozumieniu z klientem możemy również produkować małe serie, aby w ten sposób mieć możliwość zaoferowania optymalnie dobranego systemu. Dzięki temu możemy z wyprzedzeniem wspierać Was w wewnętrznych procesach produkcyjnych i ewentualnych inwestycjach.

Z przyjemnością podzielimy się z Wami naszą wiedzą techniczną, zgłoś się do nas!